Valprogram | Sverigedemokraterna i Söderhamn

Valprogram

Kommunalvalsprogram
– Sverigedemokraterna Söderhamn

Sverigedemokraterna vill ge alla medborgare en pålitlig och omsorgsfull kommun som säkerställer allas behov.
Där finns försörjningsmöjligheter och ett tryggt åldrande där barn omges av en lugn miljö. Här möts företagare och entreprenörer av en hjälpsam anda, vilket medför nytänkande och företagande.


Sverigedemokraterna vill:

» införa snabba beslut från kommunen för att göra Söderhamn företagsattraktiv

» införa slumpmässiga drogtester i skolan

» motverka mobbning, utslagning och förekomst av droger med hjälp av kvalificerad personal som finns på skolan

» satsa på spontanidrott genom fler enkla idrottsplatser

» främja ungdomsverksamhet genom utökat föreningsbidrag

» införa vårdnadsbidrag som möjliggör en hemmavarande förälder

» säga upp avtalet med migrationsverket, för att i stället hjälpa många fler verkliga flyktingar i dess närområden

» ha mindre mångkultur, mer välfärd

» återställa det kommunala vägnätet

» åter göra Söderhamn till en vackert underhållen stad med stilfull arkitektur, konst och grönområden

» att maten på äldreboenden och skolor tillagas på plats

» införa parboendegaranti för våra äldre som möjliggör att även den friska parten utan vårdbehov får bo tillsammans med sin livskamrat

» anlägga trädgårdar i anslutning till våra äldreboenden

» utöka antalet trygghetsboenden för äldre där möjlighet ges till ett självständigt boende

» genomföra folkomröstningar då det gäller viktiga och övergripande frågor

» vill öka inflytandet för medborgarna exempelvis via regelbundna politikercafémöten