Företrädare Söderhamns kommun nämnder 2015-2018 | Sverigedemokraterna i Söderhamn

Företrädare Söderhamns kommun nämnder 2015-2018

Kommunstyrelsen

Ordinarie:
Daniel Persson

Ersättare:
Christer Ödmann
Christer Andersson
Rino Hedblom

Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie:
Christer Ödmann
Eva-Mai Minuer Tynong

Ersättare:
Tony Svensson
Christer Andersson

Bygg- och miljönämnd

Ordinarie:
Kennet Johansson

Ersättare:
Jan-Erik Tynong

Kultur- och samhällsservicenämnd

Ordinarie:
Lotta Larsson

Ersättare:
Sigbjörn Öster
Gunnar Silverkvarn

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Ordinarie:
Eva-Mai Minuer Tynong

Ersättare:
Ulla Lorendal
Tony Svensson

Omvårdnadsnämnden

Ordinarie:

Ersättare:
Magnus Nordlund
Sven Lindberg

Valnämnd

Ordinarie:
Daniel Persson

Ersättare:
Christer Ödmann