Företrädare Söderhamns kommun nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Söderhamn

Företrädare Söderhamns kommun nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ordinarie:
Daniel Persson
Eva-Mai Minuer Tynong

Ersättare:
Kennet Johansson
Christer Andersson

Kommunstyrelsens personalutskott

Ordinarie:
Daniel Persson

Ersättare:
Eva-Mai Minuer Tynong

Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie:
Ted Nilsson
Jane Minuer

Ersättare:
Tony Svensson
Jan-Erik Tynong

Bygg- och miljönämnd

Ordinarie:
Kennet Johansson

Ersättare:
Jan-Erik Tynong

Kultur- och samhällsservicenämnd

Ordinarie:
Lotta Larsson
Christer Andersson

Ersättare:
Daniel Persson
Nils-Olov Oxelbrand

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Ordinarie:
Eva-Mai Minuer Tynong
Rino Hedblom

Ersättare:
Tony Svensson
Jane Minuer

Omvårdnadsnämnden

Ordinarie:
Sven Lindberg
Rino Hedblom

Ersättare:
Ted Nilsson
Susanne Zetterlund

Valnämnd

Ordinarie:
Daniel Persson

Ersättare:
Eva-Mai Minuer Tynong

Tillgänglighetsrådet

Ersättare: Rino Hedblom

Revisionen

Karl-Erik Frunck