Företrädare Söderhamn kommunala bolag 2015-2018 | Sverigedemokraterna i Söderhamn

Företrädare Söderhamn kommunala bolag 2015-2018

Faxeholmen AB

Ledamot:
Arne Frisk

Söderhamn Nära AB

Ledamot:
Fredrik Jansson

Söderhamn Elnät AB

Fredrik Jansson