Företrädare Söderhamn kommunala bolag 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Söderhamn

Företrädare Söderhamn kommunala bolag 2019-2022

Faxeholmen AB

Ledamot:
Christer Andersson

Söderhamn Nära AB

Ledamot:
Fredrik Jansson

Söderhamn Elnät AB

Fredrik Jansson